Овен - реквизита од филмот "Деца на сонцето" на Антонио Митриќески

  • Автор : Влатко Зафирковски
  • Димензии : галериски формат
  • Материјали : Бронза
  • 38.jpg
  • 36.jpg
  • 39.jpg
  • Screenshot_4.jpg