Јавни скулптури во Прилеп

  • Автор : Различни автори
  • Димензии : 2 метри
  • Материјали : Бронза

Проект преку кој беа одлеани и поставени скулптури на познатите македонски дејци со прилепско потекло:

 - Ѓорче Петров (1865 - 1921), револуционер

 - Пеце Атанасовски (1925 - 1996), гајдаџија и композитор 

 - Кузман Јосифовски - Питу (1915 - 1944), партизан - народен херој на Југославија 

 - Пере Тошев (1865 - 1912), револуционер 

  • IMG_4859.jpg
  • IMG_4877.jpg
  • IMG_4900.jpg
  • IMG_4910.jpg
  • IMG_4844.jpg
  • IMG_4924.jpg