Огноотпорни материјали

Маса за набивање на изливникот на меѓуказани

Примена: Набојна маса околу изливникот на меѓуказани во челичната индустрија.

Тип: MAG.RAM 2 LI - MgO - 001

Хемиска анализа (приближно %):

MgO SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 LOI
min. 85,0 3,51-7,50 max. 4,80 1,20 max. 1,80 0,70

Физички особини:

Насипна тежина: 2,5 (gr/cm3)

Гранулација: 0 – 4 mm

Граница на примена: 1700 (0C)

 

Маса за набивање за индукциони индустриски печки

Примена: Набојна маса за индукциони индустриски печки за производство на челик и други метали.

Тип: MAG.RAM 1 LI - MgO - 001

Хемиска анализа (приближно %):

MgO SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 LOI
min. 89,5 3,51-6,50 max. 3,80 max. 0,20 max. 1,00 max. 0,50

Физички особини:

Насипна тежина: 2,5 (gr/cm3)

Гранулација: 0 – 4 mm

Граница на примена: 1700 (0C)

 

Торкрет маса за електро печки и ливни казани

Примена: Маса за торкретирање на електро печки , конвертори и казани за леење во челичната индустрија.

Тип: MAG.GUN 1 LI - MgO - 001

Хемиска анализа (приближно %):

MgO SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 LOI
88,0 3,51-4,50 max. 3,70 0,20 max. 1,10 0,50

Физички особини:

Насипна тежина: 2,95 (gr/cm3)

Гранулација: 0 – 4 mm

Граница на примена: 1750 (0C)

 

Маса за премачкување на меѓуказани

Примена: Маса за пемачкување на меѓуказани за леење во челичната индустрија.

Тип: MAG.GUN T LI - MgO - 001

Хемиска анализа (приближно %):

MgO SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 LOI
min. 73,0 12-18 max. 3,50 2,40 max. 2,00 0,60

Физички особини:

Насипна тежина: 1,7 (gr/cm3)

Гранулација: 0 - 2 mm

Граница на примена: 1700 (0C)

 

Маса за компензација

Примена: Заштита на казани и меѓуказани при производство на челик. Компензирање односно набивање на шуплината помеѓу работниот и постојаниот озид на ливните казани. За овој производ се користат:

Магнезитни-карбонски цигли со следниот квалитет:

Тип на цигла
Компонента Sitmag VPK/I Sitmag
K
Sitmag
KS
Pemag
C-6
Pemag
C-12
MgO % MG-94,5
G-0,5
MG-94,5
G-1
MG-97
G-1
MG-97
G-1
MG-97
G-1
Fe2O3 % MG-0,9
G-0,2
MG-0,7
G-0,1
MG-0,4
G-0,1
MG-0,4
G-0,1
MG-0,4
G-0,12
CaO % MG-2,8
G-0,2
MG-2,5
G-0,5
MG-1,7
G-0,5
MG-1,5
G-0,3
MG-1,3
G-0,2
SiO% MG-1,3
G-0,2
MG-1,3
G-0,2
MG-0,8
G-0,2
MG-0,9
G-0,2
MG-1,0
G-0,2
C % -
-
MG-4,5
G-0,5
MG-4,5
G-0,5
MG-5,5
G-1
MG-13
G-1
 

Мелен шамот

Хемиска анализа (приближно %):

Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SiO2 TiO2
37,79 3,60 1,11 1,99 51,00 1,29

Гранулација на мелен шамот:

Најситно мелење со контрола на сито : 0-0,5 mm

Најкрупно дробење : 0-30 mm

 

Мелен доломит

Хемиска анализа (приближно %) на суров доломит:

SiO2 Fe2O3 CaO MgO S P LOI
0,90 0,55 32,80 19,30 0,02 0,021 46,20

Гранулометриски состав на суров доломит:

Гранулација mm Удел %
+ 20 0,1
-20 + 15 24,0
-15 + 10 64,5
-10 + 6,3 11,4

Гранулација на мелен доломит:

Најситно мелење со контрола на сито: 0-0,5 mm

Најкрупно дробење: 0-30 mm