Бакарни-легури

Производство на бакарни легури согласно со EN стандардите

  Состав во % (m/m)
Симболи Броеви Елементи Al Cu Fe Mn Ni P Pb S Sb Si Sn Zn
Rg - бронзи
CuSn3Zn8Pb5-B

CB490K

Min
Max

-
0,01

81,0
85,5

-
0,5

-
-

-
0,2

-
0,03

3,5
5,8

-
0,08

-
0,25

-
0,01

2,2
3,5

7,5
10,0

CuSn3Zn8Pb5-C

CC490K

Min
Max

-
0,01

81,0
86,0

-
0,5

-
-

-
2,0

-
0,05

3,0
6,0

-
0,1

-
0,3

-
0,01

2,0
3,5

7,0
9,5

CuSn5Zn5Pb5-B

CB491K

Min
Max

-
0,01

83,0
86,5

-
0,25

-
-

-
2,0

-
0,02

4,2
5,8

-
0,08

-
0,25

-
0,01

4,2
6,0

4,5
6,5

CuSn5Zn5Pb5-C CC491K Min
Max

-
0,01

83,0
87,0

-
0,3

-
-

-
2,0

-
0,1

4,0
6,0

-
0,1

-
0,25

-
0,01

4,0
6,0

4,0
6,0

Оловно калајни бронзи

CuSn5Pb9-B CB494K Min
Max

-
0,01

80,0
86,5

-
0,2

-
0,2

-
2,0

-
0,1

8,2
10,0

-
0,08

-
0,5

-
0,01

4,2
6,0

-
2,0

CuSn5Pb9-C CC494K Min
Max

-
0,01

80,0
87,0

-
0,25

-
0,2

-
2,0

-
0,1

8,0
10,0

-
0,1

-
0,5

-
0,01

4,0
6,0

-
2,0

CuSn10Pb10-B

CB495K

Min
Max

-
0,01

78,0
81,5

-
0,2

-
0,2

-
2,0

-
0,1

8,2
10,5

-
0,08

-
0,5

-
0,01

9,2
11,0

-
2,0

CuSn10Pb10-C

CC495K

Min
Max

-
0,01

78,0
82,0

-
0,25

-
0,2

-
2,0

-
0,1

8,0
11,0

-
0,1

-
0,5

-
0,01

9,0
11,0

-
2,0

CuSn7Pb15-B

CB497K

Min
Max

-
0,01

74,0
79,5

-
0,2

-
0,2

0,5
2,0

-
0,1

13,2
17,0

-
0,08

-
0,5

-
0,01

6,2
8,0

-
2,0

CuSn7Pb15-C

CC497K

Min
Max

-
0,01

74,0
80,0

-
0,25

-
0,2

0,5
2,0

-
0,1

13,0
17,0

-
0,1

-
0,5

-
0,01

6,0
8,0

-
2,0

Калајни бронзи
CuSn10-B CB480K Min
Max

-
0,01

88,5
90,5

-
0,15

-
0,1

-
1,8

-
0,05

-
0,8

-
0,04

-
0,15

-
0,01

9,3
11,0

-
0,5

CuSn10-C

CC480K

Min
Max

-
0,01

88,0
90,0

-
0,2

-
0,1

-
2,0

-
0,2

-
1,0

-
0,05

-
0,2

-
0,02

9,0
11,0

-
0,5

CuSn12-B CB483K Min
Max

-
0,01

85,5
88,5

-
0,15

-
0,2

-
2,0

-
0,2

-
0,6

-
0,05

-
0,15

-
0,01

11,2
13,0

-
0,4

CuSn12-C

CC483K

Min
Max

-
0,01

83,0
87,0

-
0,2

-
0,2

-
2,0

-
0,6

-
0,7

-
0,05

-
0,15

-
0,01

11,0
13,0

-
0,5

Табела на алуминиумска бронза

  Состав во % (m/m)
Симболи Броеви Елементи Cu Al As Fe Mn Ni Pb Si Sn Zn Др.
CuAl10Fe1

CW305G

Min
Max

ост.
-

9,0
10,0

-
-

0,5
1,5

-
0,5

-
1,0

-
0,02

-
0,2

-
0,1

-
0,5

-
0,2

CuAl10Ni5Fe4

CW307G

Min
Max

ост.
-

8,5
11,0

-
-

3,0
5,0

-
1,0

4,0
6,0

-
0,05

-
0,2

-
0,1

-
0,4

-
0,2

Табела на месинг

  Состав во % (m/m)
Симболи Броеви Елементи Al As Cu Fe Mn Ni P Pb Sb Si Sn Zn
CuZn33Pb2-B

CB750S

Min
Max

-
0,1

-
-

63,0
66,0

-
0,7

-
0,2

-
1,0

-
0,02

1,0
2,8

-
-

-
0,04

-
1,5

ост.
-

CuZn33Pb2-C

CC750S

Min
Max

-
0,1

-
-

63,0
67,0

-
0,8

-
0,2

-
1,0

-
0,5

1,0
3,0

-
-

-
0,05

-
1,5

ост.
-

CuZn39Pb1Al-B

CB754S

Min
Max

0,1
0,8

-
-

58,0
62,0

-
0,7

-
0,5

-
1,0

-
0,02

0,5
2,4

-
-

-
0,05

-
1,0

ост.
-

CuZn39Pb1Al-C CC754S Min
Max

-
0,8

-
-

58,0
63,0

-
0,7

-
0,5

-
1,0

-
0,02

0,5
2,5

-
-

-
0,05

-
1,0

ост.
-

Леење на бакарни легури

Кокилно

Инготи – со димензии 325/280х115/60х70мм, тежина 13-15кг Разни форми по барање на Купувачите (поединечни или мали серии)

Песочни калапи

Тулци од Ф = 20 мм до Ф = 200 мм

Цевки од Ф = 20 мм до Ф = 150 мм

Разни профили по нарачка

Разни делови од индустријата и за широка потрошувачка