Мисија и визија

Вашиот успех е и наш успех.

Ние сме цврсто убедени дека спроведувањето на сите цели се во наш интерес, како и во интерес на сите акционери: клиентите, вработените, инвеститорите и целиот свет. Ние ја вреднуваме интеракцијата на луѓето со нас, или преку одличните услуги и производи, вклучувајќи ги вработените и поттикнувајќи ги нивните таленти, или преку тоа што сме добра долгорочна инвестиција на берзата. Ние изразуваме грижа за нашиот свет и нашите заедници преку различните програми за заедничка одговорност под мотото „Животна одговорност“.

Постојано подобрување на: квалитетот на производите, системот за управување со квалитет со постојана обука, меѓусебно почитување, тимска работа, унапредување на индивидуалните способности, мотив за работа и лична сигурност.