Безбедност и заштита

Наша цел секогаш ќе биде да ги исполниме и надминеме минимум бараните важечки закони и други барања поврзани со здравјето и безбедноста при работа.