Контрола на квалитет

Нашето управување со квалитетот се потпира на интегрираниот систем за квалитет ISO 9001: 2008. Ние сме исто така носители на сертификатот ISO 14001:2004 и Б-интегрирана дозвола издадена од државните власти