Инвеститори

Годишен извештај за 2019 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Годишен извештај за 2018 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Годишен извештај за 2017 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Годишен извештај за 2016 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Годишен извештај за 2015 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Годишен извештај за 2014 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Годишен извештај за 2013 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Годишен извештај за 2012 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Годишен извештај за 2011 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Годишен извештај за 2010 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери