Финансиски извештаи

Повеќе

Презентации

Контакт

Лицa за контакт со инвеститорите:

  • Тодор Божиновски, Раководител на економско биро телефон: ++389 (0)2 3287-803 мобилен: ++389 (0)70 221-403 е-пошта: ekonomskobiro@rzinstitut.com.mk
  • Душко Коцевски, Одговорен економист телефон: ++389 (0)2 3287-804 мобилен: ++389 (0)78 259-121 е-пошта: dkocevski@rzinstitut.com.mk

Мисија и визија