Во медиуми

Сакате да дознаете нешто повеќе за нас?

Погледнете ги објавите поврзани со РЖ Институт кои се појавија во медиумите во изминатиот период.

Повеќе

За нашата компанија

РЖ Институт е акционерско друштво чија примарна дејност е леење и обработка на технички и уметнички одлеаноци од обоени метали (алуминиумски, бронза, месинг итн).

Повеќе

Портфолио